(ชมคลิป) อภิปราย เราสูญเสียไปเท่าไหร่จากการสูบบุหรี่ "บุหรี่เผาปอด" วันงดสูบบุหรี่โลก 2562



17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การอนามัยโลกร่วมกับภาคีเครือข่าย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงานแถลงข่าว Tobacco bums your lungs "บุหรี่เผาปอด" ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


นายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยกล่าวว่า " การสูบบุหรี่ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและคนยากจนเสี่ยงต่อการเสพติดนิโคตินไปตลอดชีวิต การสูบบุหรี่ส่งผลทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย และโรคปอด เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของหลายๆประเทศทั่วโลกว่าการขึ้นภาษีบุหรี่นั้น เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันและทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลกขอแนะนำว่าระบบการเก็บภาษีบุหรี่แบบอัตราเดียวนั้นดีกว่าแบบสองอัตราซึ่งอาจจะทำให้นักสูบหันไปใช้บุหรี่ที่มีราคาถูกกว่าได้ เช่น จากบุหรี่ที่ขายราคา 60 บาทหรือต่ำกว่า คิดอัตราภาษีร้อยละ 20 ตามมูลค่า และบุหรี่ที่ขายอัตราเกินซองละ 60 บาท อัตราภาษีร้อยละ 40 ควรจะเป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 40 ของบุหรี่ทุกราคา" จากตัวเลขบุหรี่เผาปอด คนไทยเสียชีวิตปีละมากกว่า 4 หมื่นคน ฉะนั้นเครือข่ายนักรณรงค์ทั่วโลก โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานจาก 4 ภูมิภาคต้องให้ความสำคัญตระหนักในเรื่องนี้และรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆอย่างจริงจัง

Cr.ข่าว ครูมา


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com