ชาวกระบี่ร่วมพิธีและกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษเป็นวันที่ 2


ชาวกระบี่ร่วมพิธีและกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เป็นวันที่ 2

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พสกนิกรในพระองค์ ทั้งข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ได้เดินทาง มายังศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เพื่อเข้าร่วมถวายราชสักการะ โดยมีพสกนิกรของพระองค์และประชาชนจิตอาสา เดินมสงมาทั้ง 8 อำเภอ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายสมควร ขันเงิน ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี ข้าราชาการ ตุลาการ ศาลา ทหาร ตำรวจ และประชาชน วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม สมพระเกียรติ หลังพิธีเปิดรับชมการรำอวยพร ชุด ระบำเทพบันเทิง จากโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยในวันนี้ มีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ (วันที่ 5 พฤษภาคม 2562) และในเวลา 16.10 น.- เป็นต้นไป พิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (วันที่ 5 พฤษภาคม 2562) และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล ภายในบริเวณห้องโถงชั้น (1) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 มีกิจกรรมนิทรรศการ แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีอันสำคัญยิ่ง เช่น พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทำน้ำอภิเษก และเวียนเทียนสมโภช นอกจากนั้น จังหวัดกระบี่ยังได้จัดให้มีโรงครัวพระราชทานบริการ อาหาร เครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ตลอดทั้งวัน


จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมพิธี แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแก่สถาบัน ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ โดยผู้เข้าร่วมพิธีในวันที่ 4- พฤษภาคม 2562 จิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการ แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก จิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรในโอกาสมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทย


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com