ผู้ว่ากระบี่เปิดงานเทศบาลพบประชาชนในวาระครบรอบการก่อตั้งกระบี่เมืองศิลปะ 147 ปี


ผู้ว่ากระบี่เปิดงานเทศบาลพบประชาชนในวาระครบรอบการก่อตั้งกระบี่เมืองศิลปะ 147 ปี พร้อมการเปลี่ยนป้าย 146 ปี สู่ปีที่ 147 ขับเคลื่อนกระบี่เมืองศิลปะสีสันแห่งวิถีและวัฒนธรรม

ที่ลานประติมากรรมปูดำและลานประติมากรรมไม้มะหาดหน้าเมืองกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดงาน 147 ปีกระบี่เมืองศิลปะ โดยมี นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองผู้แทนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัศนศิลป (วิจิตรศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสุขและรอยยิ้ม มีการแสดงอังกะลุง เด็กนักเรียนในเครือเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อประธานมาถึง รับชมเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำบทเพลง ยามเย็น เพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 2 พร้อมการแสดงจินตลีลา ประธานเปิดงานด้วยนำลูกแก้วใส่ปากมังกร และรับชมการแสดงเชิดมังกรจากจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเดินทางต่อมาถนนศิลปะเพื่อมาเปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์ กระบี่จาก146 ปี เป็น 147 ปี ที่บริเวณลานประติมากรรมไม้มะหาด


ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดำเนินโครงการเมืองศิลปะ ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นลำดับที่ 4 โดยในปีนี้จำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาท โดยภาคส่วนในพื้นที่มีความร่วมมือและความพร้อมในการขับเคลื่อน จังหวัดกระบี่นั้นมีความพร้อมทุกมิติ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเมืองศิลปะอย่างแท้จริงและยาวนาน กว่า 147 ปี และได้รับการคัดเลือกจังหวัดกระบี่นำร่อง 1 ใน 3 เมืองศิลปะ จังหวัดกระบี่ เชียงราย นครราชสีมา จังหวัดกระบี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่โดดเด่น ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์และสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดประเทศ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกระบี่ให้ดีขึ้นแล้ว ศิลปะก็สามารถช่วยให้การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มั่นคง ยั่งยืนขึ้น ได้ควบคู่กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังฝากว่า กระบี่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแล้ว ล้วนต้องมีความสะอาดควบคู่กับความปลอดภัย ตลอดจนทุกกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


นอกจากนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้เป็นเวทีการเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ งานนวัตกรรมและโครงงานนักเรียน ให้กลุ่มศิลปินได้แสดงผลงาน ให้ชุมชนจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ ศิลปินสัญจรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน บูธผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน นวัตกรรมและโครงงานนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จำหน่ายอาหารของสมาคมโรงแรม ขบวนกระบี่คาร์นิวอล สตรีทอาร์ต อาทิ แฟนตาซีสมัยใหม่ ศิลปะการสื่อสาร ศิลปะการจัดวาง วาดภาพสามมิติบนถนน การแสดงบนเวทีด้านศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการศิลปะ ให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 6 ฐานการเรียนรู้ สาธิตผลงานศิลปะและจำหน่ายสินค้าด้านศิลปะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานชุมชนอีกด้วย กิจกรรมกำหนดจัด 2 วัน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ขึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบี่เมืองศิลปะอย่างแท้จริง
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com