(ชมคลิป) ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10


ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

เนื่องจากดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ตรงกับวันพระราชสมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ พระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร


ต้นรวงผึ้งจะออกดอกครั้งละมาก ๆ และมีผึ้งตอมเป็นจำนวนมาก เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ออกดอกในระยะสั้นเพียง 7 - 10 วัน/ครั้ง/ปี เท่านั้น ในพื้นที่ที่มีน้ำมาก รวงผึ้งจะไม่ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น การเลือกต้นรวงผึ้งที่ถูกต้องควรเป็นกิ่งกระโดงที่ตรงจะทำให้การเจริญเติบโตดี ทรงต้นสวยงามกว่ากิ่งที่ตอนมาจากส่วนอื่น ๆ ของต้น

ต้นรวงผึ้งเป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเริ่มออกดอกให้ชมเป็นพันธุ์ไม้หอมที่เริ่มลดน้อยลงเนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกช้า ช่วงการออกดอกไม่นาน และต้องใช้พื้นที่ในการปลูกมาก ๆ...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com