เทศบาลเมืองกระบี่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนราธิวาสและเชียงราย


รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งนอกจากรองนายกฯ จะเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการบริหารจัดการฯ ของเทศบาลเมืองกระบี่แล้ว ยังได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่โดดเด่นของเมืองกระบี่ อาทิ เรื่องความสำเร็จในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทย การเป็นเมืองที่ได้รับรางวัลเรื่องสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายสถาบัน รวมถึงการตั้งใจพัฒนาเมืองให้มีความเป็นสากลโดยประสานความร่วมมือดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับประเทศที่มีการพัฒนาที่ก้าวหน้า
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com