Fm104 Variety Radio - สถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ : กระบี่ เตรียม ปรับปรึงภูมิทัศน์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์กระบี่ เตรียม ปรับปรึงภูมิทัศน์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ต้นน้ำวังเทวดา น้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นน้ำสรงอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จังหวัดกระบี่เตรียมพัฒนาปรับปรึงภูมิทัศน์บริเวณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ ต้นน้ำ วังเทวดา น้ำตกห้วยจังหวัโต้ อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นน้ำสรงอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังเทวดา ไหลลงมา จากเทือกเขาพนมเบญจา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกห้วยโต้ หมู่ที่ 4 ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ที่มีความสูง 11 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำ เรียกว่าวัง ทั้งหมดมี 5 วัง วังเทวดาเป็นหนึ่งใน 5 วัง ที่ชาวบ้านถือว่าเป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้วังเทวดามีประวัติความเป็นมาในความเชื่อของชาวบ้านว่า หากผู้ใดต้องการจะเห็นเทวดา หรือ งูใหญ่ ให้นำหมาก พลู ธูปเทียน ดอกไม้สักการะต้นไม้ใหญ่ ของวังแห่งนี้ แล้วอธิฐานขอดูเทวดาก็จะปรากฏ ขึ้นมาให้เห็น สามารถถูกเนื้อต้องตัว หรือทาแป้งให้ก็ได้ โดยไม่ทำร้ายผู้ใด โดยเมื่อปี2530 ก็ได้นำน้ำจากสถานที่ดังกล่าวไปประกอบพิธีบวงศรวงตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวโรกาสงานเฉลิมพระชนพรรษาครบ 5 รอบ และ ปี 2542 ครบ 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะมีขึ้นพร้อมกันทุกแห่งในวันที่ 6 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเสกน้ำที่วัดในแต่ละพื้นที่ ในวันที่ 9 เมษายน จากนั้นจะนำน้ำทั้งหมดจากทุกแห่งไปเข้าสู่พิธีอภิเษก เพื่อเสกน้ำรวมกัน ในวันที่ 18 เมษายน ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และจะอัญเชิญน้ำที่ประกอบพิธีแล้ว ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เมษายน 2562 .... กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน