ติดตามครอบครัวข่าว 3 ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ Website : news.ch3thailand.com Facebook : https://ift.tt/2rXP6AU Youtube : http://www.youtube.com/ch3thailand Instagram : https://ift.tt/2qEF1ou Twitter : http://www.twitter.com/ch3thailand