กระบี่จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น


ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ กล่าวขอบคุณในกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ”ทุกเสียงคือพลัง ร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นไทย” 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กรมประชาสัมพันธ์
...
วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com