กระบี่เปิดโครงการ “(กระบี่) รักสะอาด”และมอบอุปกรณ์เก็บขยะ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม


วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.15 น. พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ “(กระบี่) รักสะอาด”และมอบอุปกรณ์เก็บขยะ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี พ.อ.ภัทร์นรินทร์ วิจิตรพฤกษ์ รองเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด อบต.คลองประสงค์ สื่อมวลชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะ บริเวณท่าเรือท่าเล มัสยิดบ้านเกาะกลาง โรงเรียนคลองประสงค์ บ้านคลองกำ บ้านบางขนุน ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com