กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอำนาจเจริญ
ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ฟอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และการออกบูธจำหน่ายสินค้าของดีจากอำนาจเจริญ ณ ตลาดถนนคนเดินจังหวัดกระบี่

...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com