เทศบาลเมืองกระบี่ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือกองทุนวันละบาท


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.ห้องประชุมสองคาบสมุทร เทศบาลเมืองกระบี่ กองสวัสดิการสังคมดำเนินการจัดประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือกองทุนวันละบาท เทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นายจรัส ชูแก้ว รักษาการประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยมีนายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และสมาชิกกองทุนเข้าร่วมประชุม...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com