(คลิป) กิจกรรมดีเจ.เพื่อน้อง ”เรื่องการรณงค์สื่อสารการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

 

กิจกรรมดีเจ.เพื่อน้อง ”เรื่องการรณงค์สื่อสารการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” วันที่ เวลา 13.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com