สถานีวิทยุทั่วกระบี่พร้อมใจร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่


วิทยุรวมการเฉพาะกิจเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ขอขอบคุณทุกคลื่นสถานีที่ยืนยันเชื่อมสัญญาณรายการกระบี่เซฟตี้ ครั้งที่ 20 ปีที่ 11

1. Southern เรดิโอปลายพระยา F.M.104.75 MHz.(อ.ปลายพระยา) (คุณขยัน คงวาริน)
2. ลันตาเรดิโอ F.M.92.5 MHz. (อ.เกาะลันตา) ( คุณประกอบ โซ่แหลม)
3. สกายเรดิโอลำทับ F.M.97.75 MHz.(อ.ลำทับ)(คุณอนุรักษ์ หมั่นกิจ)
4. พรุดินนาเรดิโอ F.M.95.0 MHz.(อ.คลองท่อม)(คุณวิลาวัลย์ แก้วเจือ)
5. HOT RADIO F.M.93.50 MHz.(อ.เมือง)(คุณยอดชาย ชูสกุล)
6. ยูนิตี้ เรดิโอ F.M.96.0 MHz.(อ.เมือง)(คุณธรรมดิวิทย์ ศรีรุ้ง)
7. กรีนมิวสิคเวฟF.M.107 MHz.(อ.เมือง) (คุณยอดชาย ชูสกุล)
8.  ลำทับวาไรตี้ เรดิโอ fm101.25mhz (คุณสำเภา จุลลางกูร)
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com