(คลิป) โครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ

“โครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ” 1/12/2561 นายนิธิ สีแพร ผอ.ภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
...


วิทยุ กระบี่ ข่าว fm104krabinews.com