นายกเล็กกระบี่เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม, นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การพัฒนางานศิลปะบนผืนผ้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ​ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เมืองกระบี่
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว fm104krabinews.com