(คลิป) “เราในฐานะเจ้าของบ้าน” ข้อสรุปจากรอง ผวจ. กระบี่ ในกิจกรรม ลด โลก เลอะ“เราในฐานะเจ้าของบ้าน”
ข้อสรุปจาก นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในกิจกรรม ลด โลก เลอะ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว fm104krabinews.com