วันที่ 6 น้ำไหลอ่อนถึงกับไม่ไหลในโซนสูง ในบริเวณพื้นที่ ต.ปากน้ำ ต.กระบี่ใหญ่ ต.ไสไทย


ด้วยในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น.- ๒๔.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มีการตัดประสานท่อ PE บริเวณ สี่แยกเสือเขี้ยวดาบ ถนนมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ส่งผลทำให้น้ำไหลอ่อนถึงกับไม่ไหลในโซนสูง ในบริเวณพื้นที่ ต.ปากน้ำ ต.กระบี่ใหญ่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ทั้งหมด ขอจึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวกักเก็บน้ำ สำรองไว้ใช้ในการอุปโภค –บริโภค ในวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๗๕ – ๖๑๑๓๕๔

**********************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว fm104krabinews.com