(คลิป) กระบี่เปิด จุดตรวจความพร้อมรถสาธารณะและผู้ขับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


กระบี่เปิด จุดตรวจความพร้อมรถสาธารณะและผู้ขับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ครั้งแรก เป็น 1 ใน 17 จุด ทั่วประเทศ

เวลา 16.30 น. วันนี้ (27 ธค 61) พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กม. ที่ 943 + 700 (ร้านอาหารพอดีคัม) ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่. โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ การเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ พศ. 2562 เป็นไปตามแผนบูรณาการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการที่กำหนดไว้ในทิศทางเดียวกันโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดอุบัติเหตุลดอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บการใช้รถใช้ถนนให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมา. มีการกำหนดให้ดำเนินมาตรการต่างๆในการให้บริการอำนวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนด้วยความ มัดระวังปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งดูแลความปลอดภัยทางทะเลด้วย

นายรณกร ทองอินทร์ ขนส่งจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า. ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะเป็นจะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับรถเมาสุราขับรถเร็วหลับในเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอและสภาพรถชำรุดบกพร่องไม่มั่นคงแข็งแรงกระทรวงคมนาคมจึงกำหนดเป้าหมายให้ ดำเนินการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บนเส้นทางในความรับผิดชอบให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด โดยการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสำคัญทั่วประเทศ 17 ครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งแรกในจังหวัดกระบี่ มีหน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงคมนาคม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนให้การสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการและผู้ใช้ทางร่วมกันได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งให้เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน
หลังเปิดจุดตรวจ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจรถโดยสารสาธารณะ เสร็จแล้วเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอยู่ห่าวจุดตรวจประมาณ 2 กม.เป็นเหตุ นักท่องเที่ยวชาวสวีเดนเสียชีวิต เป็นรายแรกในเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสภาพของถนนเป็นทางตรง ไม่มีสิ่งกีดขวาง จึงต้องค้นหาสาเหตุอื่นเพื่อการป้องกันต่อไป

Cr.ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com