ทีมงานกระบี่เซฟตี้ประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรมกระบี่เซฟตี้ครั้งที่ 20


ในฐานะเจ้าของบ้าน ขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับการประชุมสรุปงาน กิจกรรมกระบี่เซฟตี้ครั้งที่ 20 วันนี้ ทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดีเพราะการร่วมมือรวมใจของทุกคนจริงๆ


วิทยุรวมการเฉพาะกิจKrabi Safety ครั้งที่ 20 ปีที่11”เมืองสีเขียว เที่ยวปลอดภัย”
31 ธันวาคม 2561และ1มกราคม 2562 เวลาเชื่อมสัญญาณ 08.00-22.00 น.


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com