กระบี่เซฟตี้ ครั้งที่ 20 ปี 2562 วิทยุรวมการเฉพาะกิจ สวัสดีปีใหม่ สุขใจ "เมืองสีเขียว เที่ยวปลอดภัย"


อีกครั้งของภารกิจชาวสื่อท้องถิ่น "กระบี่เซฟตี้ ครั้งที่ 20 ปี 2562 วิทยุรวมการเฉพาะกิจ กระบี่ซฟตี้ปีที่ 11" สวัสดีปีใหม่ 2562 สุขใจ "เมืองสีเขียว เที่ยวปลอดภัย" ภารกิจชาวสื่อท้องถิ่นทุกแขนง ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ลดอุบัติเหตุในข่วงเทศกาลปีใหม่

31ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562
เริ่มตั้งแต่ 08.00-22.00 น.

ร่วมแรงร่วมพลังโยงใยเครือข่ายทั่วทั้งจังหวัดกระบี่,ฝั่งอันดามัน และภาคีเครือข่าย
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com