ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกระบี่ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล "เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อน้อง ครั้งที่3"


แถลงข่าว ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกระบี่ขอเชิญ สำหรับสายสุขภาพนักเดิน วิ่ง นักปั่น สายงานบุญทุกท่าน ตลอดถึงศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกระบี่ทุกรุ่นทุกสมัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล... "เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อน้อง ครั้งที่3" เริ่มตั้งแต่ 06.00 น...และกิจกรรมภาคกลางคืน งานคืนสู่เหย้าชาวฟ้าขาว "คิดถึงอย่างแรง ครั้งที่2" เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. โดยทั้งสองกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อหารายได้สำหรับก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารวิทยาศาสตร์กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อ.9) โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 พย. 2561 ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ 

วิทยุ กระบี่ ข่าว fm104krabinews.com