เทศบาลตำบลทรายขาว ร่วมใจแสดงพลังศรัทธา เคารพธงชาติ ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567


คลองท่อม, กระบี่ – 2 เมษายน 2567: เทศบาลตำบลทรายขาว ร่วมกับ อำเภอคลองท่อม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ลานหน้าเสาธง เทศบาลตำบลทรายขาว ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ

การเคารพธงชาติ เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของชาติ


เทศบาลตำบลทรายขาว มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี รู้จักหน้าที่พลเมือง และร่วมมือกันพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

#เคารพธงชาติ #วันอังคาร #เทศบาลตำบลทรายขาว #อำเภอคลองท่อม #จังหวัดกระบี่