ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

 ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่