ร่วมน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ ร.๓ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"


กระบี่: (31 มีนาคม 2567) – วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นำโดย นายสุทิน ทองพลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และ นายประจักษ์ รักดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

พิธีถวายราชสักการะ ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้าน ทั้งด้านการปกครอง การทหาร การศาสนา และวัฒนธรรม


ตัวแทนข้าราชการครูจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์ และร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคมต่อไป


#วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ #วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว #พระมหาเจษฎาราชเจ้า #รัชกาลที่3 #น้อมรำลึกพระเกียรติคุณ