ชาวบ้านบ้านน้ำจาน อบอุ่นใจ! เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมาแมวฟรี


 วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 – คณะกรรมการชุมชนบ้านน้ำจาน หมู่ 2 ตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองสารธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ในการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของชาวบ้านในหมู่บ้าน ณ ร้านค้าชุมชน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก มีผู้พาสุนัขและแมวมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเป็นมิตร


ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านน้ำจาน กล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่มาฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ช่วยให้ชาวบ้านมั่นใจและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก"

เจ้าหน้าที่จากกองสารธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระบี่น้อย กล่าวว่า "ทางเทศบาลฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ฟรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในชุมชน"


สำหรับกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในชุมชน

#เทศบาลตำบลกระบี่น้อย #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #สัตว์เลี้ยง #ชุมชน #ความปลอดภัย #สิ่งแวดล้อม