ซ้อมใหญ่! พิธีมอบประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ปีการศึกษา 2566


 

กระบี่ - (4 มีนาคม 2567) – วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เตรียมพร้อมสำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยจัดการซ้อมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ (5 มีนาคม 2567) ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรจริง กำหนดจัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยทางวิทยาลัยฯ เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์ เพื่อให้พิธีการเป็นไปอย่างเรียบร้อย และสร้างความประทับใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต