กำหนดการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุของ พระสารีบุตร และโมคคัลนะ ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว

 กำหนดการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุของ พระสารีบุตร และโมคคัลนะ ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

✅15 มีนาคม 2567
08.00 น. ขบวนอัญเชิญยิ่งใหญ่ (บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 สายนาเหนือ - เขาพนม) ประกอบด้วยขบวนช้างเทิดพระเกียรติ และนางรำมโนราห์กว่า 500 คน ข้าราชการ และประชาชน จำนวนกว่าพันคน
12.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุของ พระสารีบุตร และโมคคัลนะ
18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
20.00 น. ปิดให้เข้าสักการะ✅16 - 18 มีนาคม 2567
08.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุของ พระสารีบุตร และโมคคัลนะ
18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
20.00 น. ปิดให้เข้าสักการะ