ชาวกระบี่หัวใจรักชาติ แห่ชม “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค ปี 2” กว่า 1,000 คน


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 มณฑลทหารบกที่ 43 จัดแสดง “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค ปีที่ 2” มีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, พลตรี พิชิต โชติแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการทหาร และประชาชน ร่วมชมการแสดงกว่า 1,000 คน ณ บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิในใจความเป็นสมาชิกของกองทัพบกให้กับกำลังพลและครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและทุกภาคส่วน โดยมีกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดลพบุรี มาเปิดการแสดงดนตรีในชื่อวง smile army band

.

พลตรี พิชิต โชติแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตรักไทย หัวใจสี่ภาค” เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้มีเจตนารมณ์ให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 - 4 ประจำปี 2567 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 กำหนดให้จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ และจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติให้กับกำลังพล ครอบครัว ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนได้มีความภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ตลอดจนสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ มีการสอดแทรกอุดมการณ์ความรักชาติ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง ในการสร้างสรรค์สังคมไทย ส่งความสุข ให้กำลังใจ สร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและสำนึกในการรักชาติรักแผ่นดิน อีกทั้งยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์///