กิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์นวดไทยไปยูเนสโกหรือนวดไทยมรดกโลก

กิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์นวดไทยไปยูเนสโกหรือนวดไทยมรดกโลก 
“นวดไทย” เสน่ห์ ล้ำค่าภูมิปัญญาโลก

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กระบี่ออนเซ็น แอนด์ กันตวรรณสปา ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ 

✳️องค์กรเครือข่ายนวดไทย เครือข่ายวัฒนธรรม จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่  ,องค์กรปกป้องและส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดไทย,สมาคมผู้ประกอบการสปาและนวดไทย ,ชมรมธุรกิจสปาและบริการผู้สุขภาพ และ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่
จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์นวดไทยไปยูเนสโก หรือนวดไทยมรดกโลก 
✳️โดยมี ร.ต.ท.ระวิ แพรกปาน  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกระบี่  เป็นประธาน  และ นางโสภา ดอกไม้หอม  ประธานองค์กรเครือข่ายนวดไทย เครือข่ายวัฒนธรรม จ.กระบี่ กล่าวรายงาน  
✳️พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร.โนรี เห้งสวัสดิ์   ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่   ,นางสาวศศิธร  กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ ฯ และสื่อมวลชน  
✳️นางโสภา  ดอกไม้หอม  ประธานองค์กรเครือข่ายนวดไทย เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรำลึกวันประวัติศาสตร์นวดไทยไปยูเนสโก หรือนวดไทยมรดกโลก 
✳️เนื่องจาก”นวดไทย” Nuad Thai ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible  Culture  Heritage) ของมนุษยชาติ จากองค์การยุูเนสโก( UNESCO)   เมื่อวันที่  12  ธันวาคม 2562
ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลัมเบียถือเป็นวันประวัติศาตร์ภูมิปัญญานวดไทย ซึ่งทุกๆปี จะมีการจัดกิจกรรมการนวดไทย เพื่อฉลองการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
✳️และครั้งนี้ได้มีการบันทึกเทปเพื่อนำไปออกอากาศพร้อมกันในการประชุม Zoom จาก 57 ประเทศทั่วโลกในเวลาประมาณ 19.00 น.วันที่ 12 ธันวาคม นี้  

💢ซึ่งการจัดกิจกรรม ครั้งนี้องค์กรนวดไทย ฯ ได้นำลูกปัดโบราณที่ถือเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ประจำจังหวัดกระบี่ มาประยุกต์ใช้ร่วมในกระบวนการนวดไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างลูกปัด และนวดไทย 
💢ซึ่งมีรูปแบบ และท่าทางที่คิดค้นมาโดยเฉพาะ  สามารถเพิ่มมูลค่า ยกระดับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะเป็นเอกลักษณ์ใหม่ให้กับจังหวัดกระบี่ต่อไป   
✳️ด้านนางพิมพ์พันธ์ุ (อารี) นรากุลมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการสปา และนวดไทย  ที่ปรึกษา องค์กรเครือข่ายนวดไทย เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า  การนวดไทย ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากองค์การยูเนสโก
✳️ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน เป็นวันประวัติศาสตร์ของภูมิปัญญานวดไทย ซึ่งมีเสน่ห์ และล้ำค่า ดังนั้น  ทางองค์กรนวดไทยฯ จึงได้สร้างอัตลักษณ์กระบี่  โดยการนำลูกปัดมาใช้ในการนวดเป็นที่ทราบกันดีว่าลูกปัดคลองท่อม สามารถสื่อให้เห็นได้ว่านี่คือกระบี่  รวมถึงลีลา ท่าทางการนวด ซึ่งประยุกต์มาจากการรำมโนราห์  ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของทางภาคใต้ เช่นกัน  

✳️การนวดไทย จิต และกายต้องไปด้วยกัน  ซึ่งการนำหินมาใช้ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ  เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในรูปแบบ “Wellness  Tourisum” (การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ)  และควรมีเล่าเรื่อง (Story telling) ที่น่าสนใจ รวมถึงความเชื่อ เกี่ยวกับหินที่นำมาใช้ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร  และขั้นตอนก่อนนำมาใช้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ คือ การนำหินไปล้างน้ำทะเล  ผ่านการอาบแสงอาทิตย์,แสงจันทร์ เสมือนได้พลังของจักรวาลมารวมไว้ในตัวหิน ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในการนวด ทำให้สัมผัสได้ถึงความเย็น ความสดชื่น  เชื่อว่าหินจะช่วยดูดซับสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายเรา ทำให้เกิดความผ่อนคลาย และมีความสุข 
✳️ซึ่งเมื่ออธิบาย และเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ลูกค้ารับทราบ ส่งผลให้เกิดการตอบรับ สร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการได้ เป็นเสน่ห์ของนวดไทย  จึงอยากให้ผู้ที่ประกอบการด้านการนวดไทย ช่วยดูแล ส่งเสริม ยกระดับรักษาภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ ตลอดจนการมีมาตรฐานเพื่อเกิดการยอมรับในระดับสากลต่อไป    
✳️โดยหนึ่งในแนวนโยบายที่สำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการกำกับดูแลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์ของภาคการท่องเที่ยวให้สอดรับกับความปลอดภัยทางมาตรการสาธารณสุข  
...🌿#สำหรับการปรับกลยุทธ์การท่องเที่ยวในปี 2565 ให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากเดิมที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยว เป็นการให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงแทน ได้แก่ การท่องเที่ยวในรูปแบบ Medical Tourism  

💢(การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์) และ การท่องเที่ยวในรูปแบบ Wellness Tourism (การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ) ตาม “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ. 2560-2569” สนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้รับความผ่อนคลายจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละท้องถิ่น เช่น การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (ที่มา PMOC)...

ข่าวกระบี่