6 ผู้ค้าน้ำมันชื่อดังเด้งรับนโยบาย "น้าสน"ลดฝุ่น PM 2.5


6 ผู้ค้าน้ำมันชื่อดังเด้งรับนโยบาย "น้าสน"ลดฝุ่น PM 2.5 จัดเต็มมอบส่วนลดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีเซลสูงสุดถึง 50 %

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ห่วงใยปัญหา PM 2.5 ที่เกิดจากระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะรถรุ่นเก่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันจัดโปรโมชั่นสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง เพื่อช่วยลดปัญหาควันดำที่เป็นสาเหตุสำคัญของ PM 2.5 โดยมีผู้ค้าน้ำมัน ได้แก่ ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก บางจาก เอสโซ่ คาลเท็กซ์ พีทีจี และ เชลล์ เข้าร่วมโครงการโดยการให้ส่วนลดในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดีเซลมีส่วนลดสูงสุดถึง 50 % รวมทั้งมีโปรโมชั่นอื่นๆ ด้วย เช่น การบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ส่วนลดไส้กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ กรองแอร์ จึงมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน ร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมันจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดให้กับประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ (วันที่ 3 ก.พ.63) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้เชิญผู้ค้าน้ำมันร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการช่วยกันลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 โดยการจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับตรวจเช็คสภาพรถยนต์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ลดราคาสูงสุดถึง 50% รวมทั้งไส้กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 สามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้ประมาณ 13% จึงขอเชิญชวนให้ผู้ใช้รถดีเซลให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด เพื่อช่วยกัน ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5
...

ข่าวกระบี่