คณะตามเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส มาเลเซียเยี่ยมคารวะผูู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่


15.00 น วันนี้ (11 มค 63) นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้ต้อนรับ คณะเลขาธิการและผู้บริหารรัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย ที่เบ้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสผู้ร่วมคณะตามเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ( HIS HIGHNESS THE CROWN PRINCE OF PERLIS) เยือนจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค.2563 ณ ห้องรับรองกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่


วันนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ รักษาราชการแทน ผวจ.กระบี่ ต้อนรับคณะจากรัฐเปอร์ลิส อาทิ เลขาธิการรัฐเปอร์ลิส ผู้บัญชาการตำรวจรัฐเปอร์ลิส สมาชิกสภาผู้แทนแห่งรัฐ ผอ.กองกิจการอิสลาม รัฐเปอร์ลิส และ ทีมงานฮาลาล รัฐเปอร์ลิสโดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นที่เป็นกระแสโลกอยู่ในขณะนี้ เช่น ความเป็นหนึ่งเดียวของมุสลิม ความหวาดวิตกในผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยว อาหารฮาลาล การส่งเสริมการท่องเทีี่ยวระหว่างกระบี่ กับมาเลเซีย วิถีชีวิตไทยและมาเลเซียเป็นต้น จากนั้น เลขาธิการรัฐเปอร์ลิสมอบของที่ระลึกแก่ รอง ผวจ. และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com