กระบี่เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย


กระบี่เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัด ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต


ซึ่งจัดพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลาง ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี และในส่วนภูมิภาค จังหวัด ร่วมกับสำนักงาน ปปช ภาค สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้น งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงเจตนารมย์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีคงามม่งมั่นในการแก้ไขปัญหา การทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจจริต มุ่งยกระดับค่าดัชชะนีการรับรู้การทุจริต (CPI)

ในส่วนของจังหวัดกระบี่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ เวลา 08 .30 - 12.00 น
โดยมีกำหนดการดังนี้ 08:00 - 09:00 น. 09.30 - 11.30 น .กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยรับชมวีดีทัศน์ความเป็นมาการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตประมาณ 15 นาที การแสดงศิลปะพื้นบ้านรำมโนราห์และขับกลอนต่อต้านคอรัปชั่นคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยคณะมโนราห์อาจารย์ศิริ บัวเกตุ ละครเวทีต่อต้านคอร์รัปชั่นตอนคอรัปชั่น ฉันไม่ทนโดยกลุ่มละครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนชุดการแสดง ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 จังหวัดกระบี่ 11.30- 12 .00 น .กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประธานในพิธีนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต การแสดงเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดกระบี่ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี

ขอเชิญชวนผู้นำทุกระดับ ภาคีทุกภาคส่วน จังหวัดกระบี่ ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริต พร้อมเพรียงกัน
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com