(ชมคลป) กระบี่เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ "ถนนเขาพนมเบญจา"


พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ "ถนนเขาพนมเบญจา" อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามโครงการ "หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ" มีผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดบนนถนนเขาพนมเบญจา จำนวนประมาณ 1,200 คน จาก 28 หมู่บ้าน...
วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com