เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร และกิ่งกาชาดนาสาร ประจำปี 2562


เทศบาลเมืองนาสาร ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร และกิ่งกาชาดนาสาร ประจำปี 2562 เทศกาลผลไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ชมขบวนแห่พฤกษชาติ ประกวดธิดาเงาะ นิทรรศการเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการท่องเที่ยวทัวร์สวนเงาะโรงเรียนและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ การแข่งขันจักรยานยนต์นาสารซุปเปอร์ครอส 2019 และการแข่งขันจักรยานทางเรียบเมืองเงาะไบค์ ปั่นไปชิมไป ชกมวยไทย ระหว่างวันที่ 1 - 12 สิงหาคม 2562 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณริมคลองฉวาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com