เชิญชมมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปี 2562


“กระบี่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานานชาติ สินค้าเกษตรคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร” กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่

- ชมนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายพืชผลทางเกษตรและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร
- ชมการประกวดคัดสรรพืชผลทางการเกษตรคุณภาพ อาทิ ทุเรียนหมอนทอง กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า สับปะรด มะพร้าวบริโภคผลสด กระเช้าของขวัญจากพืชผัก
- ชมการแข่งขัน”ตำส้มตำลีลา” และ”แข่งขันปรุงอาหารคัดสรรสุดยอดเครื่องแกงกระบี่
- สาธิตการคัดเลือกและขยายพันธุ์ทุเรียนคุณภาพ
- การอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสุขาภิบาลในการผลิตและจำหน่ายอาหารปรุงสุก


พลาดไม่ได้!!! มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปี 2562 “กระบี่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานานชาติ สินค้าเกษตรคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร” ระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ข้างโรงเรียนเมืองกระบี่


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com