(ชมคลิป) เชิญทุกท่านร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 66 ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลกระบี่


คุณหมอสมบูรณ์ ผู้ดูแลกิจกรรม เดิน- วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ และ ผู้บริหารโรงพยาบาล หลังปล่อยตัวนักวิ่งท่ามกลางสายฝน. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,300. คน. และเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันครบรอบ. 66. ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลกระบี่ ในวันจันทร์ที่. 24. มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย ชั้น. 6. อาคารปนะสิทธิ์พัฒนาโรงพยาบาลกระบี่ จำนวน 3,001 กองกองละ. 1,999. บาทมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและอุปกรณ์ที่จำเป็น (เตียงผู้ป่วย และเครื่องช่วยหายใจ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาลกระบี่

...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com