ประธานหอการค้ากระบี่ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกับคลังกระบี่


วันจันทร์ที่ 13 พ.ค.62 13.30-15.00 น. นายสิริธร จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ และกรรมการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้า จังหวัดกระบี่ร่วมให้ข้อมูล ความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกับหอการค้าจังหวัดกระบี่...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com