F.M.104 ร่วมให้ความรู้ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุ(ยุคใหม่)อย่างไรให้โดนใจคนฟัง” แก่นักรียน ท.2


กิจกรรมการเรียนรู้ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุ(ยุคใหม่)อย่างไรให้โดนใจคนฟัง” หลังจากจบกิจกรรมที่ดีเจ.รุ่งทิพย์ จันทร์คง เจ้าของ,ผู้บริหาร ,นักจัดรายการวิทยุ fm104 เมืองกระบี่,ดีเจ.ยอดชาย ชูสกุล fm 93.50 /fm107 และเจ้าของผู้บริหาร หจก.ยอดชาย เรดิโอ เรคคอร์ด/ ดีเจ.จ๋า ภัทรา และเครือข่ายร่วมเป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้แก่น้องๆ จากโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)ในการเข้าร่วมกิจกรรม ดีเจ.เสียงใสเข้าศึกษาดูงาน และฝึกการจัดรายการวิทยุซึ่งเป็นน้องๆนักเรียนระดับมัธยม๑-๓จากชมรม TO BE NUMBER ONEจำนวน ๓๐ คน ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุ F.M๑๐๔.๐๐ MHz. อ.เมือง จ.กระบี่...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com