“จำลองการอ่านข่าวต้นชั่วโมงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย”ในการประชุมสื่อเชิงปฏิบัติการ


“จำลองการอ่านข่าวต้นชั่วโมงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย”ในการประชุมสื่อเชิงปฏิบัติการ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงบ่าย 13.15 น.กับทีมงานข่าวยามเช้า นำทีมโดยผู้ประกาศข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
...
วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com