กระบี่ปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นตามแผนปฏิบัติการ”กระบี่ร่มเย็น”


ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ประธานในพิธีปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นตามแผนปฏิบัติการ”กระบี่ร่มเย็น” ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ และกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ “กระบี่ร่มเย็น” เพื่อปิดล้อมตรวจค้นชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น เพื่อระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด ทั้งมาตรการตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์สินและการฟอกเงินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด อันเป็นการทำลายตัดวงจรของขบวนการค้ายาเสพติด ไม่ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลซึ่งเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามยาเสพติดให้ดีผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com