(คลิป) เที่ยวใต้กับชายเสรี : หาดจันทร์แจ้ง หัวไทร นครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเกาะเพชร เทศบาลตำบลเกาะเพชร ตั้งอยู่ที่ 68/3หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช ติด ถนน สาย รพช. หัวอ้ายเต่า – บ้านบางโหนด มีเนื้อที่ ประมาณ 16,698 ไร่หรือประมาณ 26.72 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 66 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 60 นาที ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหัวไทรประมาณ 15 กิโลเมตร


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว fm104krabinews.com