การประชุมเวทีเครือข่ายเพื่อกำหนดกิจกรรมและสื่อให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา29 พฤศจิกายน 2561 การประชุมเวทีเครือข่ายเพื่อกำหนดกิจกรรมและสื่อให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่


“การทุจริตเกิดจากการขาดวินัยเป็นพื้นฐาน”ประโยคหนึ่งจากการประชุมเวทีเครือข่ายเพื่อกำหนดกิจกรรมและสื่อให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว fm104krabinews.com