ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ สภ.เมืองกระบี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจราจร


วันที่ 14 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองกระบี่ จำนวน 4 นาย ร่วมกับจิตอาสาจราจร 2 นาย รวมเป็น 6 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจราจร ณ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

กิจกรรม:

  • อำนวยความสะดวกการจราจรแก่นักเรียนและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
  • แนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

ผลการปฏิบัติ:

  • นักเรียนและประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง
  • การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น

ปัญหา/อุปสรรค:

  • ไม่มี