กระบี่ ขอความร่วมมือสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์

จังหวัดกระบี่ ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ หรือผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา รัฐบาลขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม นั้น
จังหวัดกระบี่ จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ หรือผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งสามารถแต่งกายแทนชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงานได้ ส่วนเครื่องแบบข้าราชการให้ใส่ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
พร้อมทั้ง ประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ บริเวณด้านหน้าของหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ รณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน