กระบี่ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันองค์กรด้านการวิจัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ น้ำพุ ร้อนธรรมชาติ จังหวัดชิซูโอกะ ญี่ปุ่น

 จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันองค์กรด้านการวิจัยน้ำพุร้อนและสุขภาพ จังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างสองประเทศที่โรงแรมพระนางอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสโมสรน้ำพุร้อนไทย ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร วุฒิสภา และสถาบันองค์กรด้านการวิจัยน้ำพุร้อนและสุขภาพจากจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศและเมืองพี่เมืองน้องในมิติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเน้นความร่วมมือและสนับสนุนการท่องเที่ยว ร่วมกันในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับแหล่งน้ำพุร้อนไทยสู่เมืองสปาน้ำพุร้อน (Hot Spring Spa Town) และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน และสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการ การตลาด และการลงทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างสองประเทศในระยาวต่อไป
.
ซึ่งจังหวัดกระบี่มีแนวทางพัฒนาจังหวัด โดยใช้ภาคการท่องเที่ยวและเกษตรอุตสาหกรรมเป็นหลัก สถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาดโรค Covid-19 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 7 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 120,000 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ มีเป้าหมายการพัฒนา คือ "เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสังคมน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง"จังหวัดกระบี่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดกระบี่มีน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นบ่อน้ำผุดมาจากชั้นใต้ดินตามธรรมชาติ สาเหตุที่มีรสชาติเค็มนั้นเกิดจากการผสมกันของน้ำร้อนและน้ำทะเลในระดับลึกก่อนโผล่พ้นพื้นดิน เกิดเป็นน้ำพุร้อน จัดอยู่ในประเภทน้ำพุร้อนเกลือ (salt spring) ในบริเวณรอบๆ น้ำพุร้อนเค็ม หรือ บ่อน้ำพุร้อนเกลือ เป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามธรรมชาติ มีบ่อน้ำพุร้อนเค็มกระจายอยู่รอบบริเวณพื้นที่ จำนวน 14 บ่อ อุณหภูมิของน้ำในบ่อไม่ร้อนมากจนเกินไป มีอุณหภูมิสูงประมาณ 40-47 องศาเซลเซียส
.
ปัจจุบันแหล่งน้ำพุร้อนเค็มอำเภอคลองท่อม ได้ถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโลก (Green Destinations ในปี 2023 และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กำลังจะประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป///