อบจ.กระบี่ แถลงข่าวเตรียมจัด งานเกษตรแฟร์ 2567 และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11

 อบจ.กระบี่ แถลงข่าวเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11 พร้อมขนทัพสินค้า OTOP กว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ ออกจำหน่ายตลอด 7 วัน

.


วันนี้ (12 ก.พ.67) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ และ นายวัฒน เริงสมุทร ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยมี ภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมในงานแถลงข่าว

.

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ จัดงานเกษตรแฟร์ฯ ขึ้น เพื่อเป็นการจัดให้มีพื้นที่การแสดง จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าบริการอื่นๆ ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น และกระจายรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้นำผลิตผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ สู่เวทีการประกวด การแข่งขัน เพื่อการพัฒนาผลผลิตของตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าให้มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาสู่ความยั่งยืน


.

โดยงานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานจะมีกิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้ การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ การประกวดพันธุ์ไม้ และการแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์จังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า

และบริการ มากกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ ทั้งประเภทสินค้าอาหารปรุงสด สินค้า OTOP เฟอร์นิเจอร์ สัตว์เลี้ยง ต้นไม้/พันธุ์ไม้ ผลไม้ เครื่องจักรกล เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มอาชีพ ยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงระดับ 5 ดาว และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าและบริการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน///