กระบี่วางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่

วันที่  25  สิงหาคม  2565  นายบันฑูร ทองตัน อธิบดีอัยการภาค 8 เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายพงษ์เทพ ทิพย์จำนงค์ อัยการจังหวัดกระบี่  ข้าราชการ  ประชาชนเข้าร่วมพิธี  ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ 120 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

โดยโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่นี้  สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ ได้รับแจ้งการอนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่  พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนี้  1.อาคารสำนักงาน ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (สำหรับสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่, สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่,  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกระบี่ สำนักงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดกระบี่) พร้อมครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน  2.อาคารสำนักงาน ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (สำหรับสำนักงานอัยการคดีตาลแขวงกระบี่)พร้อมครุภัณฑ์สำนักงานโดยอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ จะก่อสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กบ 75 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  เนื้อที่ 5-2-47 วา  3.บ้านพักข้าราชการอัยการ (อัยการจังหวัด) จำนวน 3 หลัง  (สำหรับอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่, อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกระบี่, อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงกระบี่ อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับบ้านพักอัยการจังหวัดกระบี่ อาคารชุดพักอาศัยพนักงานอัยการ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการธุรการ บนที่ราชพัสดุ  หมายเลขทะเบียน กบ.35 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 4 ไร่ 30 วา สำนักงานอัยการสูงสุดได้อนุมัติให้สำนักงานอัยการภาค 8 เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างโดรงการก่อสร้าง ดังกล่าววงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  127,357,099 บาท ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2566//
........................................

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปริญญา  งอสอน/ข่าว