กระบี่เปิดงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดกระบี่


วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 หัวข้อ “อบจ. กับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่” เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในจังหวัดกระบี่ให้แข็งแรงสมบูรณ์ และส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดกระบี่ให้เจริญก้าวหน้าและมีมาตรฐานที่ดีขึ้น โดยนายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้ร่วมแถลงข่าวโครงการดังกล่าว โดยมี นายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com