อบจ.กระบี่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2


อบจ.กระบี่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา)” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2


วันนี้ (3 กรกฏาคม 2562) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมช้างเผือก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดกิจกรรม “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา)” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 มีนายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ภายในงานมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจากทั้ง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่, โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล, โรงเรียนเมืองกระบี่, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, โรงเรียนฮิยาดาตุดดินนาวงวิทยา และ บุคคลทั่วไป รวมจำนวน 250 คน โดยการจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ คือ กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยนายนภดล อินทร์ต๊ะ หัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สถาบัน ยุวทัศน์แห่งประเทศไทย การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักภัยร้ายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” โดยนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ พิธีกรรายการโทรทัศน์ช่อง TNN2/ททบ.5 รวมถึง การบรรยายในหัวข้อ “สื่อสารผลกระทบจากภัยร้ายด้วยสื่อออนไลน์” โดยนายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com