โครงการกระบี่ปลอดภัยถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โครงการกระบี่ปลอดภัยถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรกฎาคม 2562​ เดือนมหามงคล ร่วมสร้างความปลอดภัย ลดเจ็บ ลดตาย จากอุบัติเหตุ​ทางถนน 


วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 พันตำรวจโท​ หม่อมหลวง​กิติ​ ประวิตร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เชิญชวน คนกระบี่ ขับขี่ปลอดภัย ลดเร็ว มีวินัย ใส่หมวกนิรภัย 100 %

Cr...ข่าว Tiwa Romreun
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com